Selasa, 16 Maret 2010

VISI DAN MISI

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI BHAKTI
SMK BUDI BHAKTI PURBOLINGGO
Alamat : Jln. Simpang Raman Purbolinggo Lampung Timur